Crickets

Annette Flavel, Francisco Loyda, Isabel Moreno, Fanny Riva Palacio

Số cấp độ: 4
Độ tuổi: 2-5

Crickets là bộ sách gồm 4 cấp độ dành cho mầm non.

Nguyên tắc học dựa trên phương pháp 5E

 • Engage – Cảm hứng
 • Explore – Khám phá
 • Explain – Giải thích
 • Elaborate – Thử nghiệm
 • Evaluate – Đánh giá

Mô hình giảng dạy này dựa trên cách thức tiếp cận kiến tạo trong học tập.

login_logotipo

Crickets giúp học viên

 • Xây dựng khối kiến thức, phát triển dần qua các cấp độ
 • Phát triển tư duy nhận thức về tiếp cận ngôn ngữ sớm
 • Kết hợp cùng với các bài học CLIL phù hợp lứa tuổi
 • Sử dụng công nghệ thông tin thông qua các hoạt động, video tương tác
 • Bắt đầu khám phá những câu chuyện thông qua các hoạt động trong giảng dạy kỹ năng Đọc

TÀI LIỆU BAO GỒM

crickets

Bộ tài liệu học sinh

Bộ tài liệu giáo viên

 • Sách học sinh
 • Sách luyện tập
 • Đĩa CD
 • Sách kể chuyện Crickets
 • Sách hướng dẫn
 • Đĩa CD dành cho giáo viên
 • Đĩa CD lớp học
 • Tranh hình kể chuyện (Story Cards)
 • Tranh hình (Flash Card)
 • Sách kể chuyện Cricket
 • Sách số hóa (Digital Book)

TÀI NGUYÊN DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Flash Card Class CD Teacher’s Resource Student’s Book CD Story Card Teacher’s Guide
Tale
Level N Level N
Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 Level 1
Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2
Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Crickets”