Skills Builder for young learners

Elizabeth Gray
Express Publishing

Age: 6 – 11
Levels: Starters 1-2, Movers 1-2, Flyers 1-2

Bộ giáo trình bao gồm 6 cấp độ, được thiết kế để phát triển cả bốn kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh ở cấp tiểu học. Thiết kế bài giải bao gồm ngôn ngữ thông dụng được dùng trong các giáo trình tiểu học và tài liệu giảng dạy trên khắp thế giới. Các bài tập và hoạt động thực hành tuyệt vời giúp học sinh rèn luyện đồng thời các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Các tính năng chính:

 • Phân bổ cân bằng và phù hợp để rèn luyện cả bốn kỹ năng ngôn ngữ
 • Sử dụng ngôn ngữ một cách có ý nghĩa trong bối cảnh rõ ràng và dễ tiếp cận
 • Ngôn từ và hình ảnh được trình bày một cách rõ ràng và hấp dẫn, quan tâm đến sở thích và độ tuổi của học viên
 • Các bài tập tạo động lực học, lấy người học làm trung tâm, mang đến cho trẻ cơ hội vui chơi trong khi thực hành
 • Các hoạt động được thiết kế để giúp trẻ làm quen với các hoạt động thực tiễn, chẳng hạn như thực hành theo hướng dẫn, định vị, tóm tắt, ghi chú, v.v.

Sách Giáo viên bao gồm:

 • Đáp án đầy đủ cho các bài tập trong Sách học sinh
 • Tapescripts của tất cả các tài liệu nghe
 • Các hoạt động warm-up và hoạt động follow-up cho từng nhiệm vụ
 • Danh sách từ vựng theo từng chủ đề và danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong bài học

Tài liệu bao gồm:

 • Sách bài học
 • Sách Giáo viên
 • Class CD