Learn With Ollie

Rebecca Williams Salvador

Nhà xuất bản: Richmond

Số cấp độ: 3

Độ tuổi: 3 -5

Learn with Ollie là một bộ sách mới và thú vị cung cấp cho trẻ nhỏ những kiến thức nền tảng cho việc học tiếng Anh về sau. Bộ sách tập trung phát triển ở trẻ nhỏ không chỉ về khả năng ngôn ngữ mà còn về kỹ năng xã hội, khả năng cảm thụ, thể chất và nhận thức.

Điểm nổi bật:

 • Từ VựngKhái niệm căn bản được trình bày qua các hình ảnh minh họa hấp dẫn.
 • Các câu chuyện phong phú cung cấp đa dạng nguồn kiến thức.
 • Các kĩ năng mềm chủ đạo được tích hợp vào chương trình dạy ngôn ngữ.
 • Mỗi bài học tập trung định hướng vào các giá trị và các thói quen tốt thông qua các chủ đề được cá nhân hóa.

Learn with Ollie là một bộ sách mới và thú vị cung cấp cho trẻ nhỏ những kiến thức nền tảng cho việc học tiếng Anh về sau. Bộ sách tập trung phát triển ở trẻ nhỏ không chỉ về khả năng ngôn ngữ mà còn về kỹ năng xã hội, khả năng cảm thụ, thể chất và nhận thức.

Với nội dung được sắp xếp và cấu trúc chặt chẽ, bộ sách chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng cần thiết cho trẻ một cách vui vẻ và hào hứng qua các bài giảng và tài tập khuyến khích các bé từ hiểu sang sử dụng thực hành.

Learn with Ollie bao gồm:

 • Từ VựngKhái niệm căn bản được trình bày qua các hình ảnh minh họa hấp dẫn.
 • Linh hoạt về định dạng và độ dài bài học
 • Phát triển giáo dục sớm
 • Các câu chuyện phong phú cung cấp đa dạng nguồn kiến thức.
 • Các kĩ năng mềm chủ đạo được tích hợp vào chương trình dạy ngôn ngữ
 • Hướng dẫn phát âm chuẩn trong mỗi bài học
 • Mỗi bài học tập trung định hướng vào các giá trị và các thói quen tốt thông qua các chủ đề được cá nhân hóa.
 • Giải pháp số độc đáo cho từng lớp học dành riêng cho giáo viên, cung cấp tất cả tài liệu kỹ thuật số và nghe nhìn trên định dạng dễ truy cập

Cho học sinh:

 • Student’s Book
 • Activity Book
 • Stories and Songs CD (Includes Picture Dictionary Audio)
 • Stickers
 • Pop-Outs
 • Learn with Ollie Website

Cho giáo viên:

 • Teacher’s Book (Includes Photocopiable Material)
 • Teacher’s Audio Material
 • Flashcards & Flashcard Cube
 • Posters and Pop-Outs
 • BIG Story Cards
 • Teacher’s i-solutions
 • Con rối minh họa