iDiscover

Virginia Evans, Jenny Dooley

Express Publishing

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Nguồn thông tin ngôn ngữ dồi dào
 • Đa dạng các chủ đề
 • Các đoạn video sinh động
 • Ngôn ngữ thực hành
 • Mục đích bài học rõ ràng
 • Giúp phát triển khả năng tự học của học viên
 • Tự đánh giá
 • Các kỹ năng nghiên cứu, làm việc đội, nhóm
 • Ngân hàng luyện kỹ năng viết
 • Cấu trúc giống các dạng bài thi KET, PET, FCE
 • Dùng công nghệ cao
 • Các dạng trò chơi thú vị giúp ôn luyện bài tập.
 • Các câu chuyện hấp dẫn với các hoạt động được thiết kế đặc biệt và kèm vào những bài học giá trị.
 • Demo các chương trình tương tác.

 

TÀI LIỆU BAO GỒM

STUDENT’S PACK

TEACHER’S PACK

 • Student’s Book
 • Workbook
 • CDs
 • iebook

 

 

 • Student’s Book
 • Workbook
 • CDs
 • Teacher’s Edition
 • Teacher’s Resource Pack CD Rom
 • IWB Software

 

Bìa sách Student Book và Workbook – bộ sách iDiscover

 iDiscover_1  iDiscover_2  iDiscover_3
 iDiscover_4  iDiscover_5  iDiscover_6
 iDiscover_7  iDiscover_8  iDiscover_9