i-Learn Smart Science

i-Learn Smart Science là bộ sách gồm năm cấp độ được biên soạn theo các yêu cầu mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ giáo trình theo đuổi phương pháp tiếp cận 4E (Engage, Explore, Explain, Elaborate) nhằm giúp cho môn Khoa học trở nên thú vị và phù hợp hơn với các em.

Bộ sách cung cấp các nền tảng kiến thức quan trọng của Khoa học và được truyền tải hoàn toàn bằng tiếng Anh. Kho tài nguyên phong phú hỗ trợ giáo viên dễ dàng giảng dạy một cách sinh động và vui nhộn. Bộ sách đi kèm với các hoạt động phong phú đa dạng được thiết kế khớp với từng chủ đề, hình ảnh trực quan giúp học sinh nâng cao kiến thức. Chủ đề được chắt lọc và thiết kế phù hợp với sự phát triển của trẻ giúp các em luôn giữ được hứng thú xuyên suốt quá trình học.

i-Learn Smart Science chú trọng phát triển các kĩ năng sau cho trẻ:

 • Năng lực cốt lõi
 • Nhận thức về vấn đề tái chế
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Khả năng tự chủ

Tài liệu đi kèm

Dành cho học sinh:

 • Sách Giáo Khoa
 • Sách Bài Tập
 • Đĩa CD Âm Thanh

Dành cho giáo viên:

 • Sách Giáo Viên
 • Bộ tranh hình
 • CD-ROM Giải pháp bài giảng tương tác
 • Đĩa CD Âm Thanh
 • Posters