Fairyland US

Jenny Dooley, Virginia Evans

Express Publishing

 

Số cấp độ: 6

CEFR A1-A2

Age: 6-11

Fairyland là bộ giáo trình gồm sáu cấp độ cung cấp bước khởi đầu lý tưởng tiếng Anh cho trẻ. Ngôn ngữ mới được giới thiệu và luyện tập thông qua những mẫu đối thoại và bài hát thú vị. Trẻ và các bạn từ “Khu rừng phép thuật” sẽ thích thú học tạo nên một tiến trình học ngôn ngữ hiệu quả với những chuyến trải nghiệm khó quên.

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Chuyên mục “Thế giới của chúng ta” mang lại kiến thức cũng như giáo dục học sinh về thế giới xung quanh.
 • Chuyên mục “Đa Văn Hóa” giới thiệu những chủ đề khác qua việc học bằng tiếng Anh.
 • Đoạn hoạt hình giúp khuyến khích học sinh yêu thích kỹ năng đọc.
 • Cắt dán, làm chuyên đề và những kỹ năng viết được hướng dẫn kỹ
 • Những chuyên mục giúp tăng cường nhận thức của học sinh về môi trường.
 • Đa dạng các tài liệu bổ trợ gồm thẻ hình, tranh hình lớn và bài tập bổ trợ, cũng cố các hoạt động.
 • Bài hát hoạt hình và các bài hội thoại với giai điệu sống động giúp học sinh học tiếng Anh vui vẻ, dễ nhớ và ứng dụng vào cuộc sống.

 

FAIRYLAND US SB1S FAIRYLAND US SB2S FAIRYLAND US SB3S FAIRYLAND US SB4S FAIRYLAND US SB5S

Sách bài học – bộ sách Fairyland 1-5

TÀI LIỆU BAO GỒM

 • Sách học sinh
 • Sách bài tập
 • Sách giáo viên
 • Bộ tài liệu cho giáo viên
 • Tranh hình
 • Đĩa CD/DVD cho học sinh
 • Đĩa CD/DVD cho lớp học
 • eBooks tương tác
 • Phần mềm tương tác

 

FAIRYLAND US WB1S FAIRYLAND US WB2S FAIRYLAND US WB3S FAIRYLAND US WB4S FAIRYLAND US WB5S

Sách bài tập – bộ sách Fairyland 1-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fairyland US”