Essential Science

Santillana

Richmond

Số cấp độ: 5

Độ tuổi: 6-9

Essential Science là bộ giáo trình 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học, là sự lựa chọn tối ưu cho các lớp học bị hạn chết thời gian. Học sinh sẽ được học về các kiến thức căn bản về khoa học tự nhiên, địa lý và lịch sử bằng tiếng Anh. Bộ giáo trình cung cấp cho học sinh hệ thống bài học từ vựng theo cấp độ tương ứng với các chủ đề trong các Hệ thống Cambridge Young Learners’ Tests.

ĐIỂM NỔI BẬT

 

 • Sách học sinh:
  Đê tài nghiên cứu gợi ý sẵn.
  Một bản tổng kết những cấu trúc chính của từng bài học trong sách.
  Thiết kế năng động với rất nhiều mẫu biểu đồ.
 • Sách Giáo viên:
  Các bài kiểm tra đánh giá trong mỗi bài.
  Mỗi bài học có 5 trang hoạt động có thể photo được.

science

TÀI LIỆU BAO GỒM

 • Bộ sách học sinh:
  Sách học sinh
  Sách bài tập
  Đĩa CD-ROM
 • Bộ sách giáo viên:
  Sách giáo viên
  Đĩa CD-ROM

essentialscience

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Essential Science”