AMERICAN JETSTREAM

 

Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Helbling

Số cấp độ: 6

 

 

CEFR: A1-C1

Độ tuổi: người lớn

JETSTREAM là một khóa học kỹ thuật số 6 cấp độ hoàn toàn mới dành cho người lớn. Sách được cân đối cẩn thận về nhịp độ và các thử thách nhằm cung cấp một trải nghiệm học tập vui thích, khuyến khích học viên sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc và cuộc sống.

JETSTREAM là một khóa học kỹ thuật số 6 cấp độ hoàn toàn mới dành cho người lớn. Sách được cân đối cẩn thận về nhịp độ và các thử thách nhằm cung cấp một trải nghiệm học tập vui thích, khuyến khích học viên sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc và cuộc sống.

 

 • Các chủ đề thú vị và hiện đại để học viên cùng tham gia bàn luận
 • Giáo trình cân đối và đầy đủ để góp phần xây dựng sự tự tin ở học viên
 • Video với phụ đề các mẩu đối thoại để thực hành trong giao tiếp thực tế
 • Nội dung trực tuyến bổ trợ cho mục đích cá nhân hoặc trong lớp học
 • Workbook có hỗ trợ chỉnh sửa và thực hành, kiểm tra tiến độ và phát triển kỹ năng viết
 • Hỗ trợ toàn diện và mở rộng cho cả giáo viên mới và giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm – trong bản in và bản trực tuyến.

Cho học viên

 • Student’s Book
 • Workbook + Audio CD
 • E-Zone Resources
 • Cloud Book
 • Online Training
 • Pronunciation
 • Exam Practice
 • Extra Practice
 • Cyber Homework
 • CLIL Projects
 • Mp3 audios

Cho giáo viên

 • Teacher’s Book + Class Audio CDs
 • E-Zone Resources
 • Interactive Book for Whiteboards (including off-line Cloud Book, Videos, Testbuilder, Teacher’s Resources)
 • HELBLING Placement Test
 • Downloadable Teacher’s Book