Showing all 8 results

 • English-Vietnamese Primary Pictionary (Từ điển tranh hình song ngữ)

  English-Vietnamese Primary Pictionary

  (Từ Điển Tranh Hình Song Ngữ Tiểu Học Việt Nam)

  CEFR: Pre A1 – Pre A2

  Độ tuổi: 6-11

   

  Mô tả (description):

  English-Vietnamese Primary Pictionary (Từ Điển Tranh Hình Song…

  Read more
 • Fairyland International

  Virginia Evans, Jenny Dooley

   

  Fairyland là bộ sách dành cho trẻ từ 6 tuổi ở cấp độ tiểu học.

  Bộ sách giúp trẻ nhỏ bước vào thế giới của tưởng tượng và…

  Read more
 • i-Learn Smart Start – Grade Edition

  i-Learn Smart Start là bộ giáo trình tiếng Anh gồm 5 cấp độ dành cho học sinh Tiểu học tại Việt Nam. Giáo trình được nghiên cứu và biên…

  Read more
 • i-Learn Smart Start – Level Edition

  Nhà xuất bản: HCMC University of Pedagogy Publishing House

   Số cấp độ: 5

  CEFR: A1-A1+

  Độ tuổi: 6-11

  i-Learn Smart Start là bộ giáo trình tiếng Anh gồm 5 cấp độ…

  Read more
 • Macmillan Mathematics

  Paul Bradbent, Anne Broadbent

  Macmillan

  Số cấp độ: 6

  Độ tuổi: 6-12
  Khóa học Toán bằng tiếng Anh dành cho trẻ từ 6-12 tuổi 
  Macmillan Mathematics giúp nối liền khoảng cách giữa việc giảng dạy…

  Read more
 • My Phonics

  Jenny Dooley, Virginia Evans

  Express Publishing

   

  Số cấp độ: 2

  Độ tuổi: 5-6

  My Phonics là bộ giáo trình dạy luyện ngữ âm gồm 5 cấp độ được thiết kế dành riêng để…

  Read more
 • Story Central

  Viv Lambert, Mo Choy, Angela Ilanas, Libby Williams

  Macmillan

  Số cấp độ: 6

  CEFR A1 – B1

  Độ tuổi: 6-11

  Story Central: Nơi trí tưởng tượng, óc sáng tạo và việc học tập cùng…

  Read more
 • Top Science

  David Lim Kee Ann, Esmund Chua, Wong Ing Ching
  Alston

  Số cấp độ: 6 levels (1-6)
  Độ tuổi: for Primary children

  Read more