Showing 1–12 of 14 results

 • COMMUNICATION SPOTLIGHT: SPEAKING STRATEGIES & LISTENING SKILLS

  Communication Spotlight: Speaking Strategies & Listening Skills là bộ sách gồm bốn cấp độ dành cho đối tượng thanh thiếu niên và người lớn. Bộ sách tập trung phát…

  Read more
 • TARGET A2 KEY AND TARGET B1 PRELIMINARY

  Target A2 Key for Schools and Target B1 Preliminary for Schools là bộ sách dành cho đối tượng học sinh chuẩn bị tham gia Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge…

  Read more
 • Richmond Practice Tests

  Richmond Practice Tests là một loạt các bài kiểm tra hoàn chỉnh được viết bởi các tác giả kỳ thi Cambridge cho Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge. Các bài…

  Read more
 • Readers for i-Learn Smart World

  CEFR: Pre A1+-A2

  Age: 11 – 15

  Readers for i-Learn Smart World là lựa chọn tuyệt vời để cải thiện khả năng đọc tiếng Anh dành cho học sinh trung học. Các truyện…

  Read more
 • Practice Tests

  Practice Tests là bộ đề kiểm tra Tiếng Anh gồm 4 cấp độ dành cho học sinh trung học cơ sở. Bộ sách này được biên soạn theo Chương Trình…

  Read more
 • Readers for i-Learn Smart Start

  CEFR: Pre A1 – A2

  Age: 6 – 11

  Readers for i-Learn Smart Start là lựa chọn tuyệt vời để cải thiện khả năng đọc tiếng Anh của trẻ. Các truyện kể đa dạng…

  Read more
 • Skills Builder for young learners

  Elizabeth Gray
  Express Publishing

  Age: 6 – 11
  Levels: Starters 1-2, Movers 1-2, Flyers 1-2

  Read more
 • English-Vietnamese Primary Pictionary (Từ điển tranh hình song ngữ)

  English-Vietnamese Primary Pictionary

  (Từ Điển Tranh Hình Song Ngữ Tiểu Học Việt Nam)

  CEFR: Pre A1 – Pre A2

  Độ tuổi: 6-11

   

  Mô tả (description):

  English-Vietnamese Primary Pictionary (Từ Điển Tranh Hình Song…

  Read more
 • Highlights Library – Thư viện truyện đọc số

  Highlights Library là hệ thống thư viện số dựa trên nền tảng web với bộ sưu tập của hơn 2.800 truyện điện tử, sách điện tử, video và những…

  Read more
 • Macmillan School Dictionary

  Macmillan School Dictionary là từ điển dành cho học sinh có trình độ tiếng Anh trung cấp, đặc biệt dành cho các em học sinh đang học các môn học…

  Read more
 • TOEIC Skills

  Alastair Graham-Marr, Jeff Anderson, Rus Howser
  Abax

  Level: 3 levels (1-3)
  Age: for young adults and adults

  Số cấp độ: 3 (1-3)
  Độ tuổi: thanh niên và người lớn

  NEW TOEIC® Skills là một bộ…

  Read more
 • Communication Spotlight: Business

  Alastair Graham-Marr, David Moran, Michael Greenberg, Jack Perkins, Steve Paydon
  Abax

  Level: 2 levels (1-2) CEFR A2-B
  Age: for young adult and adult learners of Business English

  Communication Spotlight: Business is a two-skills text…

  Read more