20 May

DTP ELT Day 2019

Hơn 1000 giáo viên cùng tham dự hội thảo giảng dạy tiếng Anh DTP ELT Day 2019   DTP ELT Day 2019 – Hội thảo thường niên về giảng dạy tiếng …

27 November

VUS TESOL Hà Nội 2018

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện tổ chức hằng năm tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/11/2018 vừa qua đã đánh dấu bước tiến mới của VUS …

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
30 January

Are you ready to party

Only two days left, the Year end party will officially take place. Leaving behind the busy pace of life, come and enjoy. It’s the party you can’t miss. To help …