Các giải pháp quản lý doanh nghiệp mà Đại Trường Phát hiện cung cấp gồm có:

Lợi ích của Giải pháp doanh nghiệp tổng thể thông qua phần mềm hoạch định doanh nghiệp theo mô hình ERP:

 • Bao gồm quản trị tài chính, quản trị cung ứng và quản trị sản xuất giúp doanh nghiệp quản lý bao quát và có hiệu quả
 • Được thiết kế dựa trên cấu trúc của công ty có nhiều chi nhánh, có khả năng tự điều chỉnh, hỗ trợ và thích ứng với quá trình liên tục cải tiến, thay đổi của doanh nghiệp
 • Đẩy nhanh quy trình nhập liệu, giảm khối lượng công việc bằng các chức năng chương trình do người sử dụng thiết kế kết hợp với giao diện thân thiện, giúp giảm giá thành sản phẩm
 • Lưu giữ chi tiết nghiệp vụ và các thông tin liên quan trong suốt quá trình xử lý của hệ thống, được sử dụng để truy vấn trực tiếp hoặc phân tích sau đó

Các phân hệ phục vụ giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thể ERP do tập đoàn Đại Trường Phát cung cấp bao gồm:

 • Kế Toán Tổng Hợp (General Ledger)
 • Kế Toán Phải Thu (Account Receivable)
 • Quản Lý Kho (Inventory Control)
 • Kế Toán Phải Trả (Account Payable)
 • Quản Lý Bán Hàng (Sales Order)
 • Quản Lý Mua Hàng (Purchase Order)
 • Quản Lý Kho (Inventory Control)
 • Dữ Liệu Quản Lý Sản Xuất (Production Data Management)
 • Lập Kế Hoạch Sản Xuất (Manufacturing Planning)
 • Quản Lý Phân Xưởng (Shop Floor Management) Quản Lý Giá Thành Sản Xuất và Kế Toán Sản Xuất (Manufacturing Costing and Accounting)
 • Cấu trúc tài khoản (Account structure)
 • Dự toán ngân sách (Budgeting)
 • Tính Thuế (Tax calculation)
 • Báo cáo (Reporting)

Giải pháp Nhân sự - Tiền lương là một trong những giải pháp quản lý doanh nghiệp quan trọng, giúp hỗ trợ việc quản lý và đánh giá nhân viên ngay từ giai đoạn tuyển dụng. Hệ thống cho phép ghi nhận, cập nhật, lưu trữ thông tin cá nhân, công việc được giao, vị trí, phúc lợi của nhân viên trong phòng ban/ tổ chức xuyên suốt quá trình công tác tại đơn vị. Thời gian làm việc hay cấp lương/ bậc lương cũng được quản lý hiệu quả.

Giải pháp Nhân sự - Tiền lương được tập đoàn Đại Trường Phát cung cấp bao gồm các phân hệ sau:

 • Nhóm phân hệ chính gồm Quản trị nhân sự, Quản trị thời gian & năng suất, Quản trị phúc lợi, và Quản Trị Tiền Lương
 • Nhóm phân hệ hổ trợ gồm Quản trị tuyển dụng, Quản trị đào tạo, và Quản trị thực hiện mục tiêu nhân viên

Lợi ích của giải pháp văn phòng thông minh:

 • Xây dựng một văn phòng điện tử, văn phòng trực tuyến
 • Kết nối các người dùng để hình thành một cộng đồng làm việc tương tác trên hệ thống mạng internet
 • Điều hành công việc mọi lúc mọi nơi
 • Nâng cao hiệu quả xử lý công việc, công tác điều hành trong toàn đơn vị (từ cán bộ cấp cao, cán bộ cấp trung đến những chuyên viên)
 • Chuẩn hóa qui trình và thông tin xử lý theo các luồng công việc
 • Rút ngắn thời gian xử lý công việc
 • Truyền thông nội bộ dễ dàng
 • Là công cụ kết nối giữa văn phòng công ty, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc để việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý được nhanh chóng và hiệu quả.
 • Tiết kiệm chi phí giấy tờ, điện thoại, email…

Liên hệ ngay với chúng tôi: